Mina rättigheter

Du har rätt att få stöd och hjälp av vuxna när du behöver det.

Du har rätt att säga stopp när en förälder pratar illa om den andre föräldern.

Du har rätt att känna dig trygg i din vardag.

Du har rätt att få prata om hur du har det hemma med någon annan vuxen.

Du har rätt att tycka om båda dina föräldrar.

 

Du har rätt att bli lyssnad på av dina föräldrar och andra vuxna.

Du har rätt att diskutera och vara inblandad i beslut som rör dig själv.

Du har rätt att skyddas mot våld.

Du har rätt att tänka vad du vill och tro vad du vill.

Du har rätt till ett privatliv.

Du har rätt till alla dina känslor.

Du har rätt att få veta viktiga saker som rör dig.

Du har rätt att bli älskad för den du är.

Du har rätt att få vara barn.

Du har rätt att må bra.

Du har rätt att säga vad du tycker och tänker i alla frågor som handlar om dig.