Familjerätt

(eller Familjerättsenheten som den kan heta i större kommuner)

På familjerätten kan föräldrar som vill separera och har svårt att komma överens få gå och prata (det kallas samarbetssamtal). Då pratar man till exempel om var barnen ska bo och hur den nya vardagen ska se ut, så att det ska bli bra för alla i familjen.

Det finns frivilliga samarbetssamtal, det är när föräldrarna själva vill gå och prata med familjerätten. Och det finns samarbetssamtal när en domstol bestämmer att föräldrarna ska prata med familjerätten, det kan till exempel vara om skilsmässan blivit en vårdnadstvist.

På några kommuner finns samtalsgrupper för barn mellan 7 och 13 år som har separerade föräldrar. För att ta reda på om samtalsgrupper finns på din kommun, kan du be en vuxen hjälpa dig. Eller så kan du ringa din kommuns växel och fråga.

När familjen förändras >