Hur går skilsmässan till?

När föräldrar är gifta och har bestämt sig för skiljas måste de fylla i en ansökan (som kallas skilsmässoansökan).
Sedan skickas ansökan till Tingsrätten (en typ av domstol).
När vuxna, som är gifta, har barn måste de tänka igenom beslutet under sex månader innan de får ta ut skilsmässa.
Om föräldrarna fortfarande vill skiljas efter sex månader så brukar det ta någon månad innan skilsmässan blir klar.
Enligt lagen har alla gifta föräldrar rätt till gemensam vårdnad om barnen.

Om föräldrarna inte kan komma överens om var barnen ska bo får de gå till domstol. Det kallas vårdnadstvist och det är domstolen som bestämmer hur barnen ska bo. Om man vet var man vill bo ska domstolen så långt det bara går följa ens önskan. Barn är oftast inte med i domstolen. Det vanliga är att någon från socialtjänsten har kommit hem till en innan för att höra vad man vill. Då är det viktigt att man försöker berätta vad man själv vill, t ex om man inte vill träffa någon av sina föräldrar. Fast det är inte alltid säkert att det blir så som man själv vill.

Läs om hur en vårdnadstvist går till >