Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner i hela Sverige. På vissa ställen kallas socialtjänsten för socialkontoret.

Om man själv har problem eller ens familj har problem kan man höra av sig till socialtjänsten för att få hjälp. Det kan till exempel vara att man inte har tillräckligt med pengar till mat och annat viktigt, någon i familjen dricker för mycket alkohol eller tar andra droger, familjen bråkar eller slåss, eller man blir utsatt för övergrepp inom familjen.

De som jobbar på socialtjänsten har till uppgift att hjälpa dig och din familj. Socialtjänsten kan även ge tips och råd om man mår dåligt eller är orolig över något.

Vad gör socialtjänsten?

Om man söker hjälp hos socialtjänsten kallas det att göra en ansökan. När en anmälan gjorts kan socialtjänsten först göra något som heter förhandsbedömning. Förhandsbedömningen görs för att besluta om man behöver utreda ärendet som anmäls. Om det visar sig att det behövs utredas ska socialtjänsten påbörja en utredning direkt.

När socialtjänsten gör en utredning kanske de behöver prata med de personer som finns runt den som upplever ett problem, till exempel familj eller skola. Om man har blivit utsatt för övergrepp, så hjälper socialtjänsten en med att hamna i säkerhet först, innan ens familj kontaktas.

När socialtjänsten gjort en utredning, när de tagit reda på hur problemet ser ut, kan de hjälpa till på olika sätt, om de i utredningen kommer fram till att behoven finns. Det kan till exempel vara att man får en kontaktperson som kan hjälpa till med till exempel skolarbete och fritidsaktiviteter samt finnas som ett stöd. Kanske får man träffa andra barn och ungdomar som är i liknande situation och prata om sånt man har varit med om, det kallas stödgrupper. Eller så kanske hela eller delar av familjen får gå i familjesamtal och prata med någon om hur man ska lösa problemen. Hur hjälpen ser ut beror på hur ens problem ser ut.

 Kolla in hur en vårdnadstvist fungerar >