Svåra ord

Klicka på rubrikerna för att läsa vad ord och begrepp betyder.

Boförälder

Boende: Skilda hem

Domstol - Tingsrätt

Enskild vårdnad

Familj

Familjerätt

Föräldrabalk

Gemensam vårdnad

Myndighet

Sekretess

Socialtjänst

Tingsrätt

Umgänge

Vårdnadstvist

Vårdnad

Vårdnadshavare

Växelvis boende