Vårdnadstvist

När föräldrar separerar eller skiljer sig måste de komma överens om hur man ska bo och hur mycket man ska träffa den förälder som man inte bor med.

Ibland kan föräldrar bråka mycket och ha svårt att komma överens. Om föräldrarna inte tillsammans kan bestämma hur de vill ha det måste de gå till en domstol.

Det kallas vårdnadstvist och det är domstolen som bestämmer hur man ska bo. Om man vet var man vill bo ska domstolen så långt det bara går följa ens önskan.

Barn är oftast inte med i domstolen. Det vanliga är att någon från socialtjänsten har kommit hem till en innan för att höra vad man vill. Då är det viktigt att man försöker berätta vad man vill, t ex om man inte vill träffa någon av sina föräldrar. Men det är inte alltid det blir som man själv vill.

Alla barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar även om de inte bor ihop.

Hur funkar egentligen socialtjänsten? >